System operational

Past Incidents

Monday 1 April 2019

Partial interruption API-server / Gedeeltelijke onderbreking API-server

English

On Mondag April 1st from 11:40 to 14:10 we experienced an interruption with about 6% of our API's. The problem was tracked down to an issue with a API update that failed to install automatically.

Nederlands

Op maandag 1 april van 11:40 tot 14:10 ondervonden wij een onderbreking bij ongeveer 6% van onze API's. De oorzaak is gevonden in een API-update die niet automatisch geïnstallereerd werd.