System operational

Past Incidents

Monday 21 January 2019

Interruption in link between MplusKASSA and Exact Online / Onderbreking in koppeling tussen MplusKASSA en Exact Online

English

Between 11:00 and 12:00 we detected several interruptions in the Exact Online API. This API is not managed by us, but by Exact Online. However, we mention it here because our services were impacted by this interruption.

Nederlands

Tussen 11:00 en 12:00 hebben we verscheidene storingen gedetecteerd met de Exact Online API. Deze API wordt niet door ons beheerd, maar door Exact Online. We melden het hier echter omdat onze dienstverlening beïnvloed werd door deze storing.

Thursday 17 January 2019

Connectivity issues with the API-server / Verbindingsproblemen met de API-server

English

On Thursday January 17th and the early morning of Friday January 18th our API server (api.mpluskassa.nl) experienced multiple bouts of downtime. The issue was tracked down to an influx of connections to our load balancer. Countermeasures have been put in place to prevent a similar incident from happening in the future.

The issue was resolved on Friday at 07:45.

Nederlands

Op donderdag 17 januari en de vroege ochtend van vrijdag 18 januari heeft onze API server (api.mpluskassa.nl) meerdere periodes van downtime gehad. De oorzaak is gevonden in een snelle toename van het aantal connecties naar onze load balancer. Tegenmaatregelen zijn genomen om een gelijksoortig incident in de toekomst te voorkomen.

Het probleem was opgelost op vrijdag om 07:45.